DOGAĐANJANASLOVNICAOPĆINE

Od Nove godine još jedna novozaposlena žena u sklopu projekta „Zaželi-Općina Čađavica“

Provedba projekta „Zaželi-Općina Čađavica“ krenula je 6. srpnja 2018. godine. Na samom početku prvodebe projekta bilo je zaposleno 12 osoba, od kojih je jedan voditelj projekta, jedna koordinatorica projektnih aktivnosti te deset žena koje svakodnevno skrbe o starijim osobama i onima u nepovoljnom položaju na području općine Čađavica. Kako se pokazala potreba za povećanjem broja krajnjih korisnika, preraspodjelom sredstava 9. rujna 2019. godine dodatno je zaposlena još jedna žena, a prije nekoliko dana i još jedna, Snježana Ribić.
Kroz preraspodjelu osigurana su sredstva za troškove rada novozaposlene žene te za edukaciju i radnu opremu koju će koristiti u svome radu. Samim zapošljavanjem još jedne dodatne žene, ukupan broj krajnjih korisnika projekta narastao je sa 66 na 72.

Podsjetimo, projekt ”Zaželi-Općina Čađavica” sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti 2.040.257,03 kune, a Općina Čađavica je zajedno s Razvojnom agencijom VIDRA izradila cjelokupnu dokumentaciju te se samostalno javila na natječaj.

Projekt ”Zaželi-program zapošljavanja žena” u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada.
(mf/Izvor: Općina Čađavica)

Snježana Ribić, novozaposlena žena

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button