NASLOVNICASERVISNE INFORMACIJEŽUPANIJA

Objavljen je Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u sklopu projekta „In-In integracija i inkluzija“

U sklopu projekta „In-In – integracija i inkluzija“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014 – 2020., objavljen je Javni poziv za prijavu kandidata (m/ž) za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi.

Naime, u sklopu projekta „In-In – integracija i inkluzija“ raspisuje se Javni poziv za izbor pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu školovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja u školama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija.

Na Javni poziv mogu se javiti osobe srednje stručne spreme, prvostupnici i magistri struke odgojno-obrazovnog usmjerenja koji će svojim kompetencijama, iskustvom i visokom motivacijom za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razredu, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv te savladavanje socijalno-psiholoških prepreka.

Javni poziv odnosi se na 41 (četrdeset i jednu) osobu. Pravo prednosti ostvarit će kandidati koji su bili zaposleni kao pomoćnici u nastavi u školskoj 2018./2019. godini i koji su prošli postupak selekcije i edukacije. U slučaju potrebe i uključivanja novih učenika u Projekt, povećat će se i broj pomoćnika.

Pomoćnici u nastavi bit će angažirani u okviru Projekta u ovim osnovnim školama:

– OŠ Gradina – 1 pomoćnik
– OŠ Petra Preradovića Pitomača – 2 pomoćnika
– OŠ Suhopolje – 2 pomoćnika
– OŠ Eugena Kumičića Slatina – 6 pomoćnika
– OŠ Voćin – 4 pomoćnika
– OŠ Antuna Gustava Matoša Čačinci – 1 pomoćnik
– OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica – 1 pomoćnik
– OŠ Mikleuš – 3 pomoćnika
– OŠ Josipa Kozarca Slatina – 7 pomoćnika
– OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Zdenci – 1 pomoćnik
– OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica – 1 pomoćnik
– OŠ August Cesarec Špišić Bukovica – 1 pomoćnik
– Katolička osnovna škola Virovitica – 1 pomoćnik
– OŠ „Davorin Trstenjak“, Čađavica – 1 pomoćnik

te u ovim srednjim školama:

– Industrijsko-obrtnička škola Slatina – 4 pomoćnika
– Industrijsko-obrtnička škola Virovitica – 1 pomoćnik
– Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača – 1 pomoćnik
– Srednja škola „Stjepan Ivšić“ Orahovica – 3 pomoćnika.

S odabranim pomoćnicima bit će sklopljeni ugovori o radu na određeno vrijeme kojima će se definirati međusobna prava i obveze.
Odabrani kandidati koji dosad nisu bili zaposleni kao pomoćnici u nastavi proći će 20-satni program uvođenja u rad za osposobljavanje za rad s djecom.

Uz prijavu (dopis koji treba samostalno napisati i potpisati te u njoj naznačiti u kojoj školi i kada je bio zaposlen kao pomoćnik – ako je dosad bio zaposlen) na Javni poziv, kandidati su dužni priložiti ovu dokumentaciju:

– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
– dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice)
– potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (original, ne starije od 30 dana)
– potvrda o nekažnjavanju (original, ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o završenoj edukaciji (svi koji su dosad prošli edukaciju).

Prednost pod jednakim uvjetima ostvaruju nezaposleni kandidati sukladno uvjetima utvrđenim posebnim propisima na koje se kandidat poziva u svojoj prijavi.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17) i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 77/92, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13), dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti na koje se kandidat poziva mogu se pronaći na internetskoj stranici https://branitelji.gov.hr/.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Preslike traženih privitaka ne trebaju biti ovjerene, a odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave s popratnom dokumentacijom podnose se zemaljskom poštom preporučeno na ovu adresu: Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu – s napomenom „Prijava za pomoćnike u nastavi“ (ne otvarati), Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica. Prijave se mogu predati i osobno u Pisarnicu Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave ovog Javnog poziva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona: 033 638 120 ili na e-mail: vesna.serepac@vpz.hr. Tekst ovog javnog poziva može se vidjeti  OVDJE.

Ovaj Javni poziv bit će objavljen na službenim internetskim stranicama Virovitičko-podravske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
(www.vpz.hr/Foto: Kristijan Toplak)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button