NASLOVNICAPOLJOPRIVREDA

Obavijest proizvođačima jagode!

Jagode su počele sa cvatnjom ovisno o lokalitetu i nasadu. Kišno vrijeme u cvatnji pogoduje razvoju gljivice uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea), stoga je potrebno preventivno zaštititi cvjetove protiv navedene bolesti (u cvatnji, nakon cvatnje) nekim od fungicida dozvoljenim za tu namjenu u jagodama vodeći računa o karenci primijenjenog sredstva: Switch 62,5 WG (7 dana karenca), Pyrus 400 SC ( 3 dana karenca), Signum ( 3 dana).

Porastom dnevnih temperatura te intenzivnim porastom lisne mase zamijećena je pojava štetnika na jagodama lisne uši ( Aphididae spp.) i crveni pauk (Tetranychus urticae), a također treba pratiti pojavu i po potrebi suzbijati; jagodin cvjetar, tripsi ( praćenje leta plavim pločama), stjenice, sovice. Registrirani insekticidi za upotrebu na otvorenom su; Neemazal – T/S – lisne uši, trips, sovice , štitasti moljci; Scatto – lisne uši; Pirimor 50 WG- lisne uši; Perfektion, Calinogor i Chromgor – lisne uši i tripsi; Fastac 10 EC – lisne uši i sovice; Laser i Kraft 18 EC – trips; Vertimec 018 EC- koprivina grinja; Kraft 18 EC – crveni pauci, Dali i Decis 2,5 EC, Decis 100- lisne uši . Paziti na pčele – prskati u večernjim ili jutarnjim satima kad pčele ne lete!

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button