DOGAĐANJANASLOVNICAUDRUGEŽUPANIJA

Ministarstvo hrvatskih branitelja – Aktualni javni pozivi za 2024. godinu

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je javne pozive koji za cilj imaju očuvanje sjećanja na Domovinski rat te provedbu aktivnosti sukladno uvjetima pojedinog javnog poziva.

Trenutno je aktualno pet javnih poziva.


  1. Javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2024. godini

Prihvatljive aktivnosti ovog Javnog poziva su: obilježavanje obljetnica stradavanja u Domovinskom ratu, obilježavanje obljetnica osnutka ratnih postrojbi, obilježavanja obljetnica akcija i operacija u Domovinskom ratu, predstavljanje monografija i drugih publikacija povodom obilježavanja godišnjice osnivanja ratnih postrojbi, stradavanja u Domovinskom ratu ili drugoga događanja vezanog za Domovinski rat, organiziranje izložbi ratnih fotografija, memorijalne sportske aktivnosti koje se organiziraju u znak sjećanja na stradale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu…

Rok za prijavu na Poziv je do 17. studenoga 2024. godine, odnosno do isteka sredstava osiguranih u 2024. godini za provedbu Poziva. 

Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše tri prijave i svaka prijava se dostavlja zasebno.

Na Poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje se provode od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od 100,00 do 5.000,00 eura.


  1. Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu u 2024. godini

Svrha i cilj Poziva je promicanje vrijednosti Domovinskog rata na temelju Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2020.-2024. i Provedbenog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024. kroz razvoj i promicanje audiovizualne kulture.

Planirana su sredstva za odobrenje najmanje šest projektnih prijedloga, a jednom projektu po ovom Javnom pozivu moguće je odobriti najviše do 20.000,00 eura.

Rok za prijavu je do 15. veljače 2024. godine.


  1. Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2024. godini

Prioriteti financiranja su aktivnosti usmjerene na aktualne potrebe hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, a osobito na starije, samce bez podrške obitelji, socijalno izolirane, nezaposlene, one narušenog zdravlja ili žive u manjim/udaljenim ruralnim sredinama, a s ciljem psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u cilju ublažavanja posljedica rata, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjivanja njihove socijalne isključenosti i promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata.

Iznos koji se može odobriti je od najmanje 1.500,00 eura do najviše 67.000,00 eura.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 1.800.000,00 eura.

Rok za prijavu je do 17. veljače 2024. godine.


  1. Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat u 2024. godini

S namjerom očuvanja sjećanja na ljude i događaje iz Domovinskog rata kroz gradnju objekata memorijalnog karaktera, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja,

Povjerenstvo za spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat, s naznakom „sufinanciranje spomenobilježja“, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1.

Rok za prijavu je do 29. ožujka 2024. godine.


  1. Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini

S ciljem prenošenja znanja i iskustava u području aktivne politike zapošljavanja veterana kroz rad u zadrugama, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje rada veteranskih zadruga u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2024. godini.

Za novčana sredstva po ovom javnom pozivu mogu kandidirati zadruge veterana:

  • koje su registrirale djelatnost zadruge na području Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Općem zakonu o zadrugama („Službeni glasnik BiH“, broj 18/03), koje u ukupnom broju članova zadruge imaju najmanje deset (10) članova-fizičkih osoba s utvrđenim statusom veterana pripadnika HVO, a koji ujedno imaju stalno prebivalište na području Bosne i Hercegovine, koje vode transparentno financijsko poslovanje, koje su zahtjev podnijele isključivo u vrijeme trajanja ovog javnog poziva te koje su uz zahtjev priložile isključivo cjelokupnu propisanu dokumentaciju.

Novčana sredstva koja je moguće ostvariti po ovom javnom pozivu iznose do 10.000,00 eura, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva, a ista su jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroše u skladu s poslovnim planom i planom utroška sredstava.

U Državnom proračunu za 2024. godinu osigurana su sredstva za odobravanje najmanje šest zahtjeva.

Zahtjevi se zaprimaju do 1. ožujka 2024.


Sve informacije i potrebni dokumenti za prijavu nalaze se na službenoj web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919 , a za sve eventualne nejasnoće oko popunjavanja obrazaca i slično možete se obratiti u našem Područnom uredu u Virovitici.

(Marijo K. – Izvor: Marina Kraljić – voditeljica ureda u Područnoj jedinici Virovitica, Sektoru za savjetodavnu i psihosocijalnu pomoć Uprave za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć u Ministarstvu hrvatskih branitelja)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button