NASLOVNICAŽUPANIJA

Krediti od “nula” posto: Virovitičko-podravska županija raspisala Javni poziv poslovnim bankama na području VPŽ za kreditiranje u sklopu programa “Poduzetništvo mladih, žena i početnika”

Virovitičko-podravska županija raspisala Javni poziv poslovnim bankama na području VPŽ za kreditiranje trgovačkih društava, obrta, zadruga i ustanova kaje ulažu na području VPŽ u sklopu programa “Poduzetništvo mladih, žena i početnika”, o čemu je na sjednici Županijske skupštine održane u prosincu, govorio i župan Igor Andrović.

– Ovom mjerom, Virovitičko-podravska županija, uz HBOR, želi pomoći, ženama, mladima i poduzetnicima početnicima, kako bi se što prije snašli na tržištu rada i lakše pronašli svoje mjesto pod suncem. Županija će im sufinancirati dva posto kamata, te će oni tako imati besplatne kreditne linije – naglasio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Naime, na temelju točke II. Zaključka o sudjelovanju Virovitičko-podravske županije u programu “Poduzetništvo mladih, žena i početnika” Hrvatske banke za obnovu i razvitak, donesenog na 12. sjednici Županijske skupštine održanoj 12. prosinca 2019. godine, Virovitičko-podravska županija raspisuje Javni poziv svim poslovnim bankama na području Virovitičko-podravske županije za kreditiranje trgovačkih društava, obrta, zadruga i ustanova kaje ulažu na području Županije u sklopu programa “Poduzetništvo mladih, žena i početnika”.

Virovitičko-podravska županija poziva sve poslovne banke na području Županije da se uključe u kreditiranje trgovačkih društava, obrta, zadruga i ustanova koje ulažu na području Županije neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu, kao prihvatljivim korisnicima kredita u sklopu programa “Poduzetništvo mladih, žena i početnika”.

S ciljem poticanja poduzetništva na području Županije, kreditna sredstva za korisnike kredita osigurat će HBOR izravno ili posredstvom poslovnih banaka, a sredstva subvencije kamate korisnicima kredita će osigurati Županija.

Županija će za navedene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 postotna poena godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate), a koja sredstva su planirana u Proračunu Županije za 2020. godinu, sve do iskorištenja potencijala za subvenciju kamatne stope do iznosa od 200.000,00 kuna.

Korisnici kredita su poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici i žene poduzetnice.
Kreditna sredstva su namijenjena za ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uključujući i turističke, razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, poticanja novog zapošljavanja, te obrtna sredstva najviše do 30 % ugovorenog iznosa kredita. Županija i poslovna banka provode kontrolu namjenskog korištenja poduzetničkog kredita.

Krediti će se odobravati uz uvjete definirane kreditnim programom HBOR-a “Poduzetništvo mladih, žena i početnika”, važećim na dan donošenja odluke o odobrenju kredita, osim za ulaganja u djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje i sektor ribarstva, a koji se mogu vidjeti OVDJE.

Županija će s poslovnim bankama koje namjeravaju sudjelovati u odobravanju kredita sklopiti odgovarajući ugovor o suradnji kojim će se regulirati međusobna prava i obveze poslovne banke i Županije. Ovaj javni poziv je otvoren do iskorištenja potencijala Županije za subvenciju kamatne stope za predviđene kredite.
(www.vpz.hr/Foto: Ilustracija: Kristijan Toplak)

Javni poziv (preuzmi)

Obrazac prijave (preuzmi)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button