DOGAĐANJAGOSPODARSTVONASLOVNICA

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine

Gradonačelnik Grada Slatine Denis Ostrošić raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine u sklopu provedbe mjera s ciljem razvoja i promocije poduzetničke infrastrukture, jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanja investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanja uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja predviđenih sredstava po pojedinoj mjeri, a koja su osigurana u Proračunu Grada Slatine za 2020. godinu u iznosu od 575.000,00 kuna, a najkasnije do 31. svibnja ove godine.

Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva, odnosno poduzetnici i obrtnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Grada Slatine, a iznimno korisnici ovog programa mogu biti i gospodarski subjekti i to neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te sjedištu, zatim fizičke osobe ili drugi pravni oblici koji su utvrđeni kao korisnici pojedinih mjera u koje ulaze mjere za subvencioniranje troškova zakupa poslovnog prostora, nabave i ugradnje novih strojeva i opreme, inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga, certificiranja proizvoda, troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna, troškova obaveza HZZO RH i HZMIO RH za zaposlenike u prvoj godini obavljanja djelatnosti, zatim programi; Razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih i poticanje razvoja učeničkih zadruga i sl., Stipendiranje učenika/studenata u deficitarnim zanimanjima, Obrazovanje postojećih poduzetnika, te sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba i odvodnja), uzorkovanje tla, kao i podizanje protugradnih mreža, plastenika i staklenika, te trajnih nasada.

Nepovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja te iznimno za buduće troškove.

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Slatini, Upravnom odjelu za razvoj grada, poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Slatine na adresi Trg sv. Josipa 10, s naznakom ”Zahtjev za dodjelom potpora gospodarstvu” i to na obrascu prijave koji možete pronaći osim u Gradskoj upravi i na web stranici Grada Slatine, www.slatina.hr.
(mf/Izvor: Grad Slatina)

PREUZMITE DOKUMENT (.pdf):

PREUZMITE DOKUMENTACIJU POTREBNU ZA PRIJAVU (.docx):

 

 

 

 

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button