NASLOVNICASERVISNE INFORMACIJEŽUPANIJA

Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalačkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2023. godini

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15,27/21), članka 21. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju (KLASA:230-01/23-01/02;URBROJ:2189-02/02-23/1) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju KLASA: 230-01/23-01/01, URBROJ: 2189-05/13-23-1 od 1. veljače  2023. godine, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb, Melita Sirovica, 13. veljače 2023. godine, raspisuje:

Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalačkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2023. godini

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta):

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Virovitičko-podravska županija):

Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta):

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button