DOGAĐANJANASLOVNICASPONZORIRANA OBJAVA

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Napredak radova

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina izniman je projekt koji je od kapitalne važnosti kako za sam grad Slatinu tako i za njegovu užu i širu okolicu. Najveći je to projekt sufinanciran fondovima Europske unije na području Virovitičko-podravske županije, vrijedan 266 milijuna kuna. Više o samom projektu, ciljevima koji će provedbom istog biti postignuti, o radovima i planovima te suradnji s tvrtkama s kojima je Komrad d.o.o. sklopio ugovore govorio je direktor g. Matom Miličićem.

Što podrazumijeva projekt Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina, koji su ciljevi te koji je obuhvat projekta?

Projekt obuhvaća izgradnju 57 km sustava odvodnje, 4 km sanacije sustava odvodnje, izgradnju 2071 pripreme za kućne priključke na sustav odvodnje, 989 priprema za kućne priključke na sustav vodovoda, izgradnja nove vodospremne od 1000 m3 te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) veličine 16000 ES koji će pričišćavati otpadne vode grada Slatine i prigradskih naselja. Projektom su obuhvaćena prigradska naselja Medinci, Markovo, Bakić, Novi Senkovac, Sladojevci, Kozice i Lukavac te sam grad Slatina u najvećoj mjeri.

U kojoj su fazi radovi trenutno? Koliko je do sada izgrađeno kilometara cjevovoda? Idu li radovi prema planu?

Tvrtka Ersa Constructions (Turska) radove u velikoj mjeri izvodi prema planu, čemu u prilog idu i dobri vremenski uvjeti. Do danas je na Fazi 1 izvedeno ukupno 1.529 m tlačnog cjevovoda, na Fazi 2 ukupno 1.090 m gravitacijskog cjevovoda i 25 revizijskih okana dok je tlačni cjevovod izveden u punoj duljini 734 m. Na Fazi 3 izvedeno je ukupno 1.384 m gravitacijskog cjevovoda i 26 revizijskih okana te 1.415 m tlačnog cjevovoda, dok je na Fazi 4 izvedeno 383 m gravitacijskog cjevovoda i 8 okana te ukupno 974 m tlačnog cjevovoda. Ukupno je na Fazi 5 izvedeno 1259 m gravitacijskog cjevovoda i 29 okana te 1.160 m tlačnog cjevovoda, a na Fazi 10 ukupno 904 m tlačnog cjevovoda. Trenutno se radovi izvode i na Fazi 11 na kojoj je završeno ukupno 1.306 m gravitacijskog cjevovoda i 38 okana te 469 m tlačnog cjevovoda.

U tijek su i radovi na izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Slatina, u kojoj su fazi ovi radovi te je izvođač?

Valja naglasiti da je pristupna cesta prema UPOV-u izgrađena prije gotovo godinu dana te je pod nosivim slojem asfalta. Ugrađena je oborinska odvodnja, rubnjaci te cijevni propusti. Tijekom rujna 2022. godine izvedeni su i određeni radovi na izgradnji UPOV-a, završen je široki iskop za tehnološku zgradu i SBR bazene, završena izrada kamenog nasipa i drenažnog sustava samog bazena te je u pripremi ispitivanje zbijenosti kamenog nasipa ispod temeljne ploče

Koji su najveći izazovi u izvođenju radova?

Najveći izazovi trenutno vezani su uz situaciju u svijetu, nedostatak materijala, visoke cijene te poremećene lance opskrbe, kao i nedostatak stručne radne snage. 

Kakav je odnos s gradskim vlastima te s građanima ispred čijih se vrata izvode radovi?

Odnos s građanima, koji su i krajnji korisnici projekta je izuzetno dobar, probleme i poteškoće koji se javljaju u tijeku izvođenja radova rješavamo na najbolji i najefikasniji mogući način kako bi krajnji korisnici bili zadovoljni te kako ne bi bili zakinuti za neometanu prometnu i drugu komunikaciju. S Gradom je odnos također iznimno dobar. Grad je partner na projektu te je tvrtki Komrad d.o.o. dao veliko povjerenje i otvorene ruke, no prema potrebi se i djelatnici Gradske uprave, kao i sam gradonačelnik, uključe u rješavanje eventualnih problema.

Koji su rokovi izvršenja radova te dovršetka projekta u cijelosti?

Rok za završetak svih radova je kraj sljedeće, 2023. godine. No, s obzirom na zahtjevnost projekta te već spomenutu situaciju u svijetu izvođenje radova moglo bi se oduljiti, ali mi činimo sve da svi radovi budu izvedeni do predviđenih rokova.

Pozivamo naše sugrađane, krajnje korisnike projekta, na strpljenje tijekom izvođenja radova.

Related Images:

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button