DOGAĐANJANASLOVNICA

Gradski vijećnici izglasali Proračun Grada Slatine za 2022. godinu „težak“ 123.798.177,75 kuna

Jučer je u Hrvatskom domu u Slatini održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine koja je pod predsjedanjem predsjednika Damira Jakšića započela uobičajenim ritmom u nazočnosti svih vijećnika.

Nakon usvajanja dnevnog reda, izvješća s prethodne sjednice i informacije o radu gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 8. lipnja do 15. prosinca ove godine, a koje je iznio sam gradonačelnik Denis Ostrošić, te aktualnog sata koji je bio upotpunjen s čak 26 vijećničkih pitanja, prvih dvanaest točaka usvojeno je jednoglasno.

Ono što je ovu sjednicu učinilo posebnom odnosilo se na preostale točke dnevnog reda koje su se uglavnom odnosile na Proračun Grada Slatine, a koje nisu podržali vijećnici Kluba vijećnika HDZ-HSLS.

Obrazloženje tomu iznio je predsjednik spomenutog Kluba vijećnika Igor Fazekaš koji je cijelu proceduru vezanu za prijedlog Proračuna Grada Slatine za 2022. godinu i Projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu ocijenio nezakonitom potkrijepivši svoju tvrdnju između ostaloga izostankom izvješća o poslovanju za 2020. Na što je pročelnik Stručne službe Krunoslav Šarabok ustvrdio kako su u skladu sa Zakonom o proračunu podnesena sva potrebna izvješća nadležnim institucijama te da nema zapreka izglasavanju proračuna.
Fazekaš je na kraju svog izlaganja iskoristio prigodu zaželjeti svim građanima puno zdravlja, ljubavi, mira i sreće u idućoj godini u nadi neke bolje vlasti, te su vijećnici Kluba vijećnika HDZ-HSLS nakon glasovanja po ovoj točki dnevnog reda napustili sjednicu.

Na taj su način sa 8 glasova za i 7 protiv, gradski vijećnici između ostalih usvojili spomenuti Proračun Grada Slatine za 2022. godinu i Projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu.
Glasovanju je isto tako prethodila rasprava tijekom koje je uloženo pet amandmana koji su od strane gradonačelnika Grada Slatine Denisa Ostrošića i prihvaćeni.

U ime Fokusa Dario Vrbaslija je predložio da se pozicija Proračuna Kapitalni projekt Revitalizacija gradskih parkova za koji je bilo predviđeno 3.890.000,00 kuna umanji za iznos od milijun kuna te da se ta sredstva preraspodijele za sufinanciranje kućnih priključaka za vodovod i odvodnju otpadnih voda u sklopu projekta Aglomeracija, čime bi se izravno pomoglo 2071-om kućanstvu, te će uz već planirana sredstva za Kapitalni projekt Izgradnja i rekonstrukcija odvodnje sada biti osigurano 2.600.175,00 kuna.

U ime Kluba vijećnika SDP-a vijećnica Sanja Mrzljak Jovanić iznijela je dva amandmana, te je predložila da se smanji iznos pozicije Proračuna Revitalizacije gradskih parkova s 3.890.000,00 na 1,890.000,00         kuna, te da se umanjenih 2.000.000,00 kuna prenamijeni u iznosu od 500.000,00 kuna za Javne potrebe u području demografije, socijalne skrbi i zdravstva, odnosno za sufinanciranje specijalističkih pregleda u Domu zdravlja u Slatini za što će sada u gradskom Proračunu biti ukupno 890.000,00 kuna, te da se prvotno planiranom iznosu od 240.000,00 doda 1.500.000,00 kuna za Izgradnju vatrogasnog centra Slatina.

U nastavku rasprave dva amandmana uložila je i vijećnica Ksenija Plantak u ime Gradskog odbora SDP-a Slatina. Prvi se prijedlog odnosio na Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2022.g. gdje bi se za 300.000,00 kuna umanjila planirana sredstva za Uređenje ceste i parkirališta na Trgu Sv. Josipa, iza zgrade Gradske uprave, te bi se ista prenamijenila za Izgradnju ceste u Ulici Mirna 1 – prva faza (izgradnja potpornih zidova), dok bi se dio planiranih sredstva za Rekonstrukciju javnih površina i urbane opreme na Trgu Sv. Josipa (oko fontane) umanjila za 150.000.00 kuna te bi se taj iznos prenamijenio za projektiranje nogostupa u slatinskom prigradskom naselju Bistrica, s planom izgradnje istoga u 2023. godini.

Unatoč spomenutim izmjenama ukupna planirana sredstva u Proračunu Grada Slatine za 2022. godinu nisu izmijenjena te je izglasan Proračun u iznosu od 123.798.177,75 kuna.

Spomenimo da su se među točkama dnevnog reda oko kojih su se vijećnici složili jednoglasno našli Plan djelovanja Grada Slatine u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu, Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2022. – 2024. godina, te Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Slatine i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje im je obrazložio dipl. krim. Ivan Nožina iz tvrtke In Konzalting d.o.o.

Važno je napomenuti da su gradski vijećnici prihvatili Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Slatina, te da će tu dužnost, počevši od 1. siječnja 2022. godine, u narednom četverogodišnjem razdoblju obnašati prof. Neda Mađarac.

Pod posljednjom točkom dnevnog reda vijećnik Dario Vrbaslija iznio je prijedlog da se sufinanciranje kupovine prve nekretnine za mlade obitelji povisi na 15.000,00 kuna, a gradonačelnik Ostrošić pozdravio je trend rasta ove gradske potpore koja je ranije iznosila samo 7.500,00 kuna, te se povećanjem na trenutačnih 10.000,00 kuna gotovo učetverostručio broj zahtjeva što znači da mlade obitelji ovdje rade, grade i ostaju. Sve to je potkrijepio i informacijom o smanjenju nezaposlenosti u proteklom četverogodišnjem razdoblju, zahvalivši se svima koji su doprinijeli razvoju i boljitku življenja na slatinskom području.  

Na kraju su uz gradonačelnika Denisa Ostrošića i predsjednika Gradskog vijeća Damira Jakšića predstavnici svih klubova vijećnika, gradskim vijećnicima i svim građanima Slatine i prigradskih naselja koji su prijenos sjednice mogli pratiti putem Radio Slatine, zaželjeli blagoslovljen Božić te sretnu, uspješnu i zdravljem ispunjenu Novu 2022. godinu.
(mf/Foto: Mihaela Feldi)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button