DOGAĐANJANASLOVNICA

Grad Slatina uspješno prijavio projekt Europe Goes Local – Potpora mladima na lokalnoj razini

Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je otvoreni Javni poziv za prijavu na projekt Europe Goes Local – Supporting Youth at the Municipal Level (Potpora mladima na lokalnoj razini).
Projekt za cilj ima poboljšati kvalitetu rada s mladima, posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini, odnosno predstavnika jedinice lokalne i regionalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima. Sukladno tome, pri realizaciji ovoga projekta naglasak će se staviti na integriranje europske dimenzije u djelokrugu rada gradova koji se odnosi na mlade i politike prema mladima.
Isto tako projekt će uključenim gradovima pružiti mogućnost stručnog usavršavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini o radu s mladima te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojoj lokalnoj zajednici.

Provedba projekta započela je još 2016. godine te je kroz dva ciklusa aktivnosti osigurala stručnu podršku za 28 jedinica lokalne i regionalne samouprave za unapređenje lokalnog rada s mladima.
Tom timu priključio se i Grad Slatina koji je uspješno podnio prijavu i dobio potvrdan odgovor na navedeni projekt jer mu je cilj poboljšati i ojačati ulogu mladih u lokalnom društvu.
(mf/Izvor: Grad Slatina)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button