DOGAĐANJANAJAVE DOGAĐANJANASLOVNICA

Grad Slatina u suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj organizira Obuku vijećnika Gradskog vijeća Grada Slatine

Grad Slatina u suradnji s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj organizira Obuku vijećnika Gradskog vijeća Grada Slatine.
Predavači iz Udruge gradova kroz predavanja približit će i objasniti rad jedinice lokalne samouprave te povesti raspravu o mnogim zanimljivim temama kao i problemima s kojima se jedinica lokalne samouprave suočava u redovnom radu.

Dvodnevna edukacija obuhvaća predavanja koja će se održati u petak 12. studenog s početkom u 15 sati i u subotu, 13. studenog s početkom u 9 sati.

Predavanja će se održati u Posjetiteljsko-interpretacijskom centru (zgrada 2) EPIcentra Sequoia Slatina, a namijenjena su gradskim vijećnicima, djelatnicima lokalne samouprave, organizacijama civilnog društva i ravnateljima gradskih institucija.

Svi zainteresirani svoj dolazak trebaju potvrditi na email: marija.fumic@slatina.hr ili na 091/6009/314

OKVIRNI PROGRAM OBUKE

PRVI DAN (12.11.2021.)

15.00 – 15.15   Početak obuke i upoznavanje sudionika

15.15 – 15.25   Sustav lokalne samouprave

15.25 – 15.50   Tijela gradske vlasti i uprave

15.50 – 16.00   Mjesna samouprava

16.00 – 16.30   Djelokrug, ovlasti i obaveze gradova 

16.30 – 17.00   Pauza

17.00 – 17.20   Kako djelovati u općem i javnom interesu

17.20 – 17.45   Sve o Poslovniku i radu vijeća 

17.45 – 18.00   Prava i dužnosti vijećnika 

18.00 – 18.10   Savjetovanje i komunikacija s građanima

18.10 – 18.20   Participativno budžetiranje

18.20 – 19.00   (Iz)gradimo pametan grad

DRUGI DAN (13.11.2021.)

9.00 –  9.25      Komunalno gospodarstvo

9.25 –  9.30      Vodno gospodarstvo

9.30 – 10.00     Gospodarenje otpadom i zelene javne politike

10.00 – 10.35    Financiranje lokalne samouprave

10.35 – 11.00   Pauza

11.00 – 11.10   Lokalni, ekonomski i održivi razvoj

11.10 – 11.25   Fondovi Europske unije

11.25 – 12.00   Proračun grada

12.00 – 12.10   Imovina grada

12.10 – 12.15   Završna riječ i evaluacija

(mf/Izvor: Grad Slatina)

Related Images:

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button