DOGAĐANJANASLOVNICA

Grad Slatina u suradnji s Udrugom gradova organizirao Obuku za Savjet mladih Grada Slatine

U organizaciji Grada Slatine i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj u prostorijama restorana Sequoia Slatina održana je Obuka za članove Savjeta mladih Grada Slatine.

U ime Grada Slatine sve nazočne je na početku pozdravila koordinatorica za mlade Marija Fumić naglasivši kako ova Obuka vrijedi za trenutačni saziv Savjeta mladih Grada Slatine, ali i za buduće sazive i njihove članove.

– Vjerujem da će ova edukacija biti zanimljiva i nadasve korisna članovima slatinskog Savjeta mladih koji će na taj način dobiti niz kvalitetnih informacija o svim novim odredbama u novom Zakonu o savjetima mladih ali konkretno i u radu jedinice lokalne uprave, – istaknula je Fumić istaknuvši kako će Grad Slatina i dalje biti potpora radu mladih na slatinskom području, kojima stoji na raspolaganju savjetima i drugim „alatima“ kako bi im pomogao u realizaciji njihovih projekata.

Zahvalivši se predstavnicima Udruge gradova na izuzetnoj suradnji zahvalila se na odazivu i predstavnicima gradskog Savjeta mladih predvođenih predsjednikom Goranom Kizivatom.

Nakon kratkog osobnog predstavljanja svih sudionika predavanje je započeo savjetnik u Udruzi gradova Mario Žuliček.

– Obuka u Slatini je organizirana s ciljem da se članovima Savjeta približi djelokrug rada, čime bi se trebali baviti, na koji način učinkovitije savjetovati lokalnu samoupravu, na koji način uspostaviti suradnju s Gradom na dobrobit mladih u lokalnoj zajednici, te s ciljem podizanja njihovih kapaciteta kao i članova Gradske uprave koji će biti aktivni, – pojasnio je Žuliček.

Savjete na koji način mogu biti bolji, konkretniji, produktivniji unutar lokalne zajednice, kako mogu prepoznati svoje potencijale i kako mogu komunicirati s Gradom, ali i s mladima, članovima Savjeta pružio je Hrvoje Kovač, mentor u Agenciji za mobilnost za projekte mladih, aktivist i suradnik u Udruzi gradova za pitanja mladih i edukacija čelnika tijela. Ujedno im pojasnio kako mladi svoje zajedničke interese mogu promicati, odnosno kako oni koji su najbliže strukturama vlasti, a da nisu političari, mogu utjecati na procese donošenja odluka za sve mlade u Slatini.

Savjetnica u Udruzi gradova Lucija Jusup govorila je o ulozi Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.

– Udruga gradova je nacionalna nestranačka organizacija koja okuplja 127 gradova u Republici Hrvatskoj. Osim zagovaračkih aktivnosti koje imamo prema višim razinama vlasti također se bavimo i educiranjem članstva, a Grad Slatina je naš član tako da je i današnja besplatna edukacija proizašla iz odlične zajedničke suradnje, – rekla je Jusup.  

Osim korisnih informacija tijekom obuke članovi Savjeta mladih dobili su i praktične alate za sudjelovanje i unapređenje rada Savjeta.

Program obuke uključivao je module kao što su: Sustav lokalne samouprave, Rad predstavničkog tijela, Financiranje lokalne samouprave, Odgovorno zastupanje interesa građana, te Vještine u obavljanju vijećničke/savjetničke dužnosti.

(mf; Foto: Mihaela Feldi)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button