DOGAĐANJANASLOVNICA

Grad Slatina u suradnji s još 8 partnera prijavio projekt za mlade Erasmus +

Grad Slatina u suradnji s Gradskom razvojnom agencijom Slatine, Udrugom Youth Buzz, Udrugom mladih KRIK Slatina, Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac Slatina, Udrugom za obrazovanje i održivi razvoj Slatina, Hrvatskim kulturno – umjetničkim društvom „Dika“ Slatina, Udrugom hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Slatina i Lokalnom akcijskom grupom Zagorje – Sutla prijavio je Erasmus + projekt na ključnu aktivnost 1, Aktivnosti sudjelovanja mladih.

Opći cilj prijavljenog projekta je okupiti mlade (od 13 do 30 godina starosti) i donositelje odluka na lokalnoj razini, dok su specifični ciljevi projekta:
1. Motivirati mlade za uključivanje u rad lokalne zajednice;
2. Osvijestiti donositelje odluka o važnosti participativnog sudjelovanja mladih u donošenju odluka;
3. Donošenje novog Lokalnog programa za mlade Grada Slatine 2024.-2027.

Vrijednost prijavljenog projektnog prijedloga je 42.183,33 EUR.

Kako bi se okupili mladi i donositelji odluka na lokalnoj razini i došlo do prijedloga mjera za rješavanje problema mladih u lokalnoj zajednici projektom je planirana provedba anketa kojima bi se istražilo sadašnje stanje, potrebe i mišljenja mladih. Potom je planirana provedba 12 fokus grupa na području grada Slatine i prigradskih naselja kako bi svi zainteresirani mogli sudjelovati.

Kao rezultat provedenih projektnih aktivnosti izradit će se Lokalni program za mlade Grada Slatine 2024.-2027. koji će identificirane probleme pretvoriti u ciljeve/mjere/aktivnosti kako bi se buduće aktivnosti lokalne samouprave temeljile na stvarnim potrebama mladih u zajednici.

Planirani rezultati provedbe projekta su:

– 100 mladih osnaženih za sudjelovanje u lokalnoj zajednici

– Osviješteni donositelji odluka o važnosti uključivanja mladih u proces  donošenja odluka

– Izrađen Lokalni program za mlade Grada Slatine 2024.-2027.

– Razmijenjena iskustva dobre prakse s drugim jedinicama lokalne samouprave u radu s mladima na lokalnoj razini.

Ovaj projekt nastavak je sudjelovanja Grada Slatine u projektu Europe Goes Local kojeg provodi Agencija za mobilnost i programe EU gdje je u individualnom programu Grada Slatine jedan od ciljeva izrada Lokalnog programa za mlade Grada Slatine.

– Grad Slatina svjestan je činjenice da mladi nisu dovoljno uključeni u donošenje odluka na razini lokalne zajednice, te njihovog negativnog mišljenja o kreiranju odluka i politika za mlade.
Analizirajući potrebe mladih Grad Slatina je okupio udruge koje djeluju na području Grada Slatine i okupljaju mlade, te se pokazala zajednička potreba i želja za provedbom ovakvog tipa projekta. Mladi smatraju da njihovi problemi i potrebe nisu dovoljno prepoznati te su pokazali želju i interes za provedbom ovakvog projekta, a pomogli su i u kreiranju aktivnosti projekta, – istaknula je pomoćnica pročelnika za projekte Upravnog odjela za razvoj Grada Slatine Anita Rastija.
(mf/Izvor: Grad Slatina)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button