DOGAĐANJANASLOVNICA

Grad Slatina prodao tri čestice u PZ Turbina 3

Nakon provedenog postupka javnog natječaja Grad Slatina i trgovačko društvo RUDA d.o.o. iz Slatine potpisali su Ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Turbina 3.
Temeljem spomenutog ugovora trgovačko društvo RUDA d.o.o. kupilo je tri građevinske parcele u navedenoj poduzetničkoj zoni, i to: k.č.br. 1506/99, površine 3732 m2,  k.č.br. 1506/100, površine 7167 m2  i  k.č.br. 1506/101, površine 2650 m², upisane kao oranica Krivaja u zk.ul.br. 6568 u k.o. Podravska Slatina.

Predmetne parcele prodane su pod uvjetom izgradnje i stavljanja u funkciju mini pilane.
Sukladno Investicijskom programu kupca i kupoprodajnom ugovoru, kupac je predmetni investicijski projekt dužan realizirati u roku od tri godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Temeljem Odluke o prodaji građevinskog zemljišta i dodjeli potpore male vrijednosti objavljene u Službenom glasniku Grada Slatine broj 9/20, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Slatine na sjednici održanoj 10. srpnja ove godine, kupcu je na početnu kupoprodajnu cijenu  odobrena dodjela potpore male vrijednosti na temelju  mjere 1.1. („Kupnja zemljišta u poduzetničkim zonama  po povlaštenoj cijeni zemljišta“) iz Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine (Službeni glasnik, broj 3/19).
(mf/Izvor: Grad Slatina)


 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button