DOGAĐANJANASLOVNICA

Grad Slatina poziva mlade obitelji sa slatinskog područja da iskoriste potpore namijenjene rješavanju njihovog stambenog pitanja

Na temelju članka 25. Statuta Grada Slatine i Odluke za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Slatine gradonačelnik Grada Slatine objavio je Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Grada Slatine.

Ovu potporu Grada Slatine mogu iskoristiti mlade obitelji pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ili njegov bračni ili izvanbračni partner nije navršio 40 godina života u godini raspisivanja javnog poziva te da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom.
Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj pod istim uvjetima.

Osim dobne granice od 40 godina života na Javni poziv se može javiti mlada obitelj čiji su članovi državljani Republike Hrvatske, od kojih barem jedan partner ima prebivalište na području Grada Slatine minimalno godinu dana, da prilikom rješavanja stambenog pitanja stjecanjem prava vlasništva nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu kuću/stan, te da nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili stambeni objekt.

Mlada obitelj može ostvariti jednokratnu potporu u iznosu od 7.500 kuna pri gradnji obiteljske kuće ili kupnje građevinskog zemljišta odnosno stambenog objekta (kuće ili stana) u vlasništvu druge fizičke osobe ili pravne osobe, osim osoba u krvnom srodstvu, te uz uvjete propisane Javnim pozivom koji je službeno objavljen na web stranici Grada Slatine.
Sredstva u visini od 100.000 kuna osigurana su u Proračunu Grada Slatine i dodjeljivat će se do ukupnog iskorištenja, a najkasnije do 30. studenog tekuće godine.

Zahtjev i podatke o potrebnoj dokumentaciji zainteresirane mlade obitelji mogu pronaći na web stranici www.slatina.hr , a mogu se podići i u Gradskoj upravi Grada Slatine, Trg sv. Josipa 10, Slatina. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: gradska.uprava@slatina.hr.
(Mihaela Feldi/Izvor: Grad Slatina)


Na temelju članka 25. Statuta Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine broj 05/09, 05/10, 1/13, 2/13, 3/18. i 9/20.) i Odluke za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Slatine (KLASA: 370-01/20-01/3, URBROJ: 2189/02-03-02/02-20-1, od 15. rujna 2020. godine), gradonačelnik Grada Slatine objavljuje

J A V N I   P O Z I V mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Grada Slatine

Članak 1.

Grad Slatina ovim Pozivom za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Slatine, namjerava pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambene problematike.

KOMPLETAN TEKST JAVNOG POZIVA KAO I TRAŽENU DOKUMENTACIJU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU:

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button