DOGAĐANJANASLOVNICA

Grad Slatina potpisao Europsku povelju o lokalnom radu s mladima

U iščekivanju certifikata “Grad za mlade“

Grad Slatina je jedan od 80-ak gradova koji su potpisali Europsku povelju o lokalnom radu s mladima.

Ovaj dokument nastao je u sklopu projekta Europe Goes Local, najvećeg europskog projekta na polju mladih, u kojem ispred Hrvatske sudjeluje Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Europska povelja o lokalnom radu s mladima u skladu je s preporukama 2. Konvencije o radu s mladima i novousvojenom preporukom Vijeća Europe o radu s mladima. Ciljevi su prepoznavanje važnosti kvalitetnog razvoja rada s mladima kao dijela lokalnih politika i jačanje međunarodne dimenzije rada s mladima na lokalnoj razini. Povelja nije politički dokument već predstavlja niz načela i preporuka za organizaciju kvalitetnog sustava rada s mladima na lokalnoj razini.

U skladu s tim predsjedništvo Udruge gradova u Republici Hrvatskoj donijelo je Odluku o prihvaćanju inicijative i pokretanju postupka certificiranja hrvatskih gradova za politike usmjerene mladima. Odlukom je predviđeno osnivanje Povjerenstva za dodjelu certifikata “Grad za mlade“ koje ima 9 članova, a svoje predstavnike u Povjerenstvu imaju relevantne organizacije i institucije na polju rada s mladima, odnosno sve partnerske organizacije u ovom projektu. To su:

 • Središnji državni ured za demografiju i mlade
 • Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
 • Agencija za mobilnost i programe EU
 • Mreža mladih Hrvatske
 • Savez društava naša djeca
 • i Udruga gradova u RH.

Temeljem Odluke o standardima kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima i dodjeli certifikata „Grad za mlade“ koju je donijelo Predsjedništvo Udruge Gradova u Republici Hrvatskoj, Grad Slatina je poslao prijavu na javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu certifikata “Grad za mlade“.

Prema donesenoj Odluci preduvjeti za podnošenje prijave na navedeni javni poziv bili su:

– da grad ima osnovan savjet mladih ili drugi institucionalni oblik zastupanja/predstavljanja mladih u procesima donošenja odluka

– da je grad usvojio Europsku povelju o lokalnom radu s mladima

– te da je gradonačelnik imenovao koordinatora koji prijavljuje grad za stjecanje certifikata.

Grad Slatina zadovoljava sve Preduvjete za podnošenje prijave na navedeni javni poziv, a nakon zadovoljenih preduvjeta postupak certificiranja provodit će se kroz evaluaciju standarda kvalitete lokalnih politika u 8 područja i to:

 • Participaciju
 • Demografske poticaje i mjere
 • Zapošljavanje
 • Mobilnost
 • Zdravlje i sport
 • Rad s mladima i kulturu
 • Obrazovanje
 • i Informiranje.

Dodatne bodove koje Grad može ostvariti je činjenica da posjeduje certifikat „Grad prijatelj djece“.

Popunjavanjem obrasca i prolaskom kroz 8 spomenutih participativnih područja Grad će pokazati koje sve napore ulaže u poboljšanje života djece, mladih ali i ostalih stanovnika na lokalnom području naročito u području demografskih poticaja i mjera u koje su uključena i briga za najugroženije stanovnike te stanovnike s lošijim socijalnim statusom.

Dobivanje certifikata za Grad Slatinu definirat će Grad kao povoljno mjesto za život mladih te poboljšanje starih ali i razvoj novih politika za život mladih na lokalnom području. Isto tako Slatina će biti jedan korak bliže pružanja najboljih uvjeta za život mladima na razini europskih zemalja.

Dobivanjem titule „Grad za mlade“ Slatina će, kao Grad prijatelj djece, pokazati da je i prijatelj mladih i da vrijedno i kontinuirano radi na ovom izuzetno važnom polju.

Sukladno Odluci o dodjeli certifikata, Povjerenstvo će prve certifikate dodijeliti već sredinom travnja ove godine.
(Mihaela Feldi/Izvor: Grad Slatina)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button