DOGAĐANJANASLOVNICASERVISNE INFORMACIJE

Grad Slatina osigurao potporu mladim obiteljima pri rješavanju stambenog pitanja na području Grada Slatine i u 2024. godini

Temeljem Odluke za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Slatine, zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika, Ilija Nikolić, objavio je Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Grada Slatine.

Grad Slatina ovom potporom i u 2024. godini namjerava pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambene problematike, a na Javni poziv mogu se javiti mlade obitelji čiji su članovi obitelji državljani Republike Hrvatske, od kojih barem jedan bračni ili izvanbračni partner ima prebivalište na području Grada Slatine minimalno godinu dana, te da je bar jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera mlađi od 40 godina života u godini raspisivanja javnog poziva.

Isto tako podnositelj zahtjeva, bračni ili izvanbračni partner, koji rješavaju stambeno pitanje stjecanjem prava vlasništva prve nekretnine, ne mogu imati u vlasništvu ili suvlasništvu drugu kuću/stan, te nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili stambeni objekt.

Potpora se može odobriti pri gradnji obiteljske kuće ili kupnje građevinskog zemljišta odnosno stambenog objekta (kuće ili stana) u vlasništvu druge fizičke osobe ili pravne osobe, osim osoba u krvnom srodstvu, te uz uvjete propisane Javnim pozivom.

U slučaju kupnje građevinskog zemljišta ili stambenog objekta te gradnje kuće na slatinskom području, mlada obitelj može ostvariti spomenutu potporu u iznosu od 2.000,00 eura, a predmetna nekretnina na koju se odnosi prijava mora biti u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

Potporu tijekom 2024. godine neće moći ostvariti one mlade obitelji koje su je već dobile ranijih godina.

Uz zahtjev za korištenje sredstava koji se podnosi Gradu Slatini na adresi Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina s naznakom „Prijava na Javni poziv – poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji“, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

–         preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog ili izvanbračnog partnera

–         izjava o izvanbračnoj zajednici ovjerena od strane javnog bilježnika

–         vjenčani list (osim samohranih roditelja i izvanbračne zajednice)

–         rodni listovi za maloljetne članove obitelji

–         izvadak iz zemljišnih knjiga za građevinsko zemljište odnosno stambeni objekt koji je predmet zahtjeva

–          dokaz o plaćanju računa sa preslikom računa ukoliko je riječ o izgradnji

–         glavni projekt (preslika ili na uvid) ili građevinska dozvola

–         izjava o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova obitelji te Izjavu  da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu

–         preslika ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta odnosno stambenog objekta

–         potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, za oba bračna ili izvanbračna partnera ili za samohranog roditelja, ne starija od 30 dana

–         i potvrda o nepostojanju duga prema gradskom proračunu.

Kao prihvatljiv trošak priznaju se troškovi od 1. siječnja 2024. godine.

Zahtjev za dodjelu potpore može se pronaći na web stranici Grada Slatine www.slatina.hr, a može se podići i osobno u Gradskoj upravi Grada Slatine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: gradska.uprava@slatina.hr

S korisnicima, koji udovoljavaju svim uvjetima iz Javnog poziva, zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika će zaključiti Ugovor o dodjeli potpore, no prije sklapanja Ugovora korisnik se obvezuje dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, kao instrument osiguranja.

Prijava za korištenje sredstava se podnosi do 30. studenog 2024. godine odnosno do ukupnog iskorištenja sredstava.

Zahtjev

Izjava o izvanbračnoj zajednici

Izjava o vlasništvu

Javni poziv

(mf, Grad Slatina; Foto: Mihaela Feldi)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button