NASLOVNICASERVISNE INFORMACIJE

Grad Slatina – obavijest udrugama s područja grada Slatine

U tijeku su Natječaji Grada Slatine za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2020. godinu objavljeni na službenoj stranici Grada www.slatina.hr.
Udruge koje udovoljavaju uvjete natječaja mogu prijaviti najviše dva projekta u okviru vrijednosti propisanih natječajem.
Prijave na natječaj moraju sadržavati svu potrebnu dokumentaciju na propisanim obrascima i biti dostavljene do 10. veljače 2020. godine u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD SLATINA, Trg svetog Josipa 10, 33520 Slatina ili osobno u pisarnicu gradske uprave Grada Slatine, soba broj 1.
Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen datum najkasnije 10. veljače 2020. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u pisarnicu Grada Slatine, Trg svetog Josipa 10, najkasnije 10. veljače 2020. godine do 14,00 sati.

Grad Slatina će s udrugama kojima se odobri financijska potpora sklopiti Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Slatine za 2020. godinu.

Detaljne informacije o ciljevima, prioritetima i uvjetima Natječaja možete pronaći u Uputama za prijavitelje koje se uz tekst natječaja i potrebne prijavne obrasce mogu pronaći na službenoj stranici Grada Slatine www.slatina.hr.
(mf/Izvor: Grad Slatina)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button