DOGAĐANJANASLOVNICA

Grad Slatina nastavlja s redovitom opskrbom pitkom vodom stanovništva u naseljima bez vodoopskrbe – u Lukavac će voda dolaziti dva puta tjedno

Mještani prigradskog naselja Lukavac prošloga su tjedna Gradu Slatini uputili zamolbu za pojačanom potrebom dovoza pitke vode po kućama.

Uz Lukavac još su dva naselja, Golenić i Ivanbrijeg, kao i pojedinim rubnim dijelovima ulica u samoj Slatini i u nekoliko prigradskih naselja trenutačno bez javne vodoopskrbne mreže.

Grad Slatina u svom djelokrugu rada ima i obvezu osiguranja izgradnje komunalne infrastrukture za zadovoljenje osnovnih životnih potreba stanovništva na svom području, te je jedan od prioriteta i osiguranje pitke vode. S tim ciljem, Grad Slatina u suradnji s Isporučiteljem vodne usluge opskrbe pitkom vodom, odnosno tvrtkom Komrad d.o.o. Slatina konstantno radi na projektiranju i izgradnji javne vodoopskrbne mreže na cijelom svom području, pa tako i u preostalim naseljima koja još nisu obuhvaćena vodoopskrbnom mrežom.

Grad Slatina senzibiliziran je i upoznat s problemom nedostatka vode na područjima bez izgrađene javne vodoopskrbne mreže, i to prvenstveno nedostakom pitke vode za osnovne potrebe svojih građana.

Problem nedostatka dovoljnih količina voda, prvenstveno podzemnih bunarskih voda koje se koriste u tim naseljima je i posljedica klimatskih promjena i niže razine podzemnih voda. U cilju prevladavanja navedenih poteškoća Grad Slatina o svom trošku, dakle besplatno za korisnike, već desetak godina u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Slatine opskrbljuje cisternama pitkom vodom naselja Golenić, Ivanbrijeg i Lukavac. Prvih godina radilo se samo o ljetnim mjesecima, da bi se razdoblje opskrbe promjenom klimatskih prilika proširilo odnosno produljilo na više mjeseci tijekom godine.

Grad Slatina i tvrtka Komrad za konačno rješenje ovog problema u planu imaju izgradnju javne vodoopskrbne mreže u naselju Lukavac kroz projekt Aglomeracije, odnosno kroz druge projekte i fondove za naselja Golenić i Ivanbrijeg s čime su upoznati svi mjesni odbori.

Ovaj se problem trenutačno nastavlja rješavati opskrbom na dosadašnji način dovoženjem pitke vode vatrogasnim cisternama, te je radi usklađivanja potreba stanovništva i mogućnosti vatrogasaca, s obzirom i na njihove redovne poslove i početak ljetne požarne sezone (ispomoć u priobalju), održan sastanak predstavnika Grada Slatine i JVP Slatina s predstavnicima mjesnih odbora navedenih naselja.

Zaključeno je da i dalje postoji potreba za dovozom pitke vode za osobne potrebe stanovništva u tim naseljima, te da će se nastaviti s dovozom u Golenić i Ivanbrijeg prema dosadašnjem modelu ponedjeljkom, dok bi se u Lukavac umjesto jednom u tjednu, voda dovozila ponedjeljkom i četvrtkom, s tim da bi se voda potrebitima točila na dvije lokacije i to kod Mjesnog doma i kod križanja na kraju naselja, dakle na način kakav je uobičajen i u praksi u drugim dijelovima Republike Hrvatske koji imaju identičan problem.

Vodu za gospodarske svrhe, poljoprivredu ili neke druge projekte koji izlaze izvan okvira osobnih potreba ljudi, osiguravaju si sami nositelji tih aktivnosti prema vlastitim potrebama, a kroz dostupne modele poput iskopa bunara, skupljanja kišnice ili kupnjom vode od Isporučitelja vodne usluge ili vatrogasaca.

– Grad je uvođenjem dovoza vode dva puta u tjednu u Lukavac izašao u susret lokalnom stanovništvu u želji za iznalaženjem prihvatljivog rješenja koje mora biti u granicama opravdanosti opskrbe stanovništva pitkom vodom za isključivo osobne potrebe, – istaknuo je slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić.
(mf,rt/Foto: Robert Turkalj)


Možda će vas zanimati i ...

Back to top button