DOGAĐANJANASLOVNICA

Grad Slatina brine o potrebama najranjivijih skupina društva – Božićnicu dobili korisnici Centra za socijalnu skrb Slatina

Grad Slatina redovito svake godine brine o potrebama najranjivijih skupina društva na slatinskom području, odnosno o građanima koji ostvaruju prava iz socijalne skrbi koja se prema Odluci Gradskog vijeća Grada Slatine osiguravaju prvenstveno kao pomoć za podmirenje troškova stanovanja, odnosno najamnine, pričuve, komunalne naknade, električne energije, plina, drva i drugih energenata, troškova grijanja, vode i odvodnje, troškova odvoza kućnog otpada, troškova dimnjačarskih usluga te drugih troškova stanovanja u skladu s posebnim propisima, a pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti samci ili kućanstva kojima je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb.

Uz brojne mjere pomoći tijekom cijele godine Grad Slatina nije ih zaboravio ni tijekom božićnih blagdana.

Tako je i ovoga Božića darivao korisnike prava u sustavu socijalne skrbi Centra za socijalnu skrb Slatina i to 10 višečlanih obitelji s 1.000,00 kuna, 10 parova s 500,00 i 10 samaca s po 300,00 kuna,  za što je ukupno izdvojeno 18.000,00 kuna iz gradskog proračuna.
(mf/Foto: Mihaela Feldi)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button