DOGAĐANJAKULTURA I OBRAZOVANJENASLOVNICA

Edukacijska rehabilitatorica OŠ Eugena Kumičića Slatina postala doktorica znanosti

Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina s ponosom je danas objavila kako je njihova edukacijska rehabilitatorica Patricija Karaman upravo danas postala doktorica znanosti.

Javna obrana doktorskog rada pristupnice Patricije Karaman

Javna obrana doktorskog rada pristupnice Patricije Karaman, mag. rehab. educ. pod naslovom “Povezanost motoričkih vještina i kvalitete života u djece s intelektualnim i motoričkim teškoćama” (mentorice: izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela i doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar) održana je danas (ponedjeljak) na Sveučilištu u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Prevencijska znanost i studij invaliditeta. Rad predstavlja opsežno kvantitativno istraživanje koje ispituje povezanost motoričkih vještina i funkcionalnih sposobnosti kod djece s teškoćama u razvoju kao i samo percipiranu kvalitetu života djece s teškoćama u razvoju te roditeljsku percepciju funkcionalnih sposobnosti i kvalitete života djece s teškoćama u razvoju. Pred Povjerenstvom za obranu doktorskog rada obranila je gore spomenutu disertaciju s izvrsnim uspjehom i najvećom pohvalom (lat. suma kom laude).

Završetkom sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog obrazovanja, stekla je akademski naziv: doktorica iz područja društvenih znanosti, polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, grana poremećaji u ponašanju ili inkluzivna edukacija i rehabilitacija.

– Patricija Karaman vrijedna je, marljiva, empatična, stručna i profesionalna mlada žena! Jako sam ponosna, a njezin osobni uspjeh jako je vrijedan kako za našu školu tako i za cijelu Slatinu, – istaknula je ravnateljica OŠ Eugena Kumičića Slatina Božica Majhen uputivši joj čestitke u ime cijelog školskog kolektiva.

(mf; Izvor: OŠ E. Kumičića Slatina)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button