NASLOVNICAOPĆINE

U Čađavici održana godišnja izborna skupština KUD-a “Podravina”

U Mjesnom domu u Čađavici održana je godišnja izborna skupština KUD-a “Podravina” Čađavica na kojoj su uz članove prisustvovali načelnik Mirko Rončević, Predsjednik vijeća Josip Piskać, predstavnici ostalih udruga u Čađavici, predstavnici mjesnih odbora i drugi gosti.

Nakon što je jednoglasno usvojen Dnevni red, prezentiran je Izvještaj o radu KUD-a u protekloj godini. U 2016. godini KUD Podravina odradio je 21 probu sa voditeljem plesa Igorom Juranom, 2 probe sa voditeljem pjevanja Miroslavom Šarićem i 80-ak proba samostalno. Članovi KUD-a nastupili su tijekom godine na 14 manifestacija u županiji i inozemstvu.

Usvojen je i financijski izviještaj kojeg je iznio blagajnik Igor Čiček, kao i planovi za 2017. godinu. Najveća stavka na rashodovnoj strani bili su troškovi putovanja na nastupe i plaćanje voditelja. U 2017. godini planirane su probe dva puta tjedno a krenuti će se i sa učenjem sviranja tambure u suradnji sa nastavnikom Sinišom Ivčekom. Planirani su i daljnji nastupi na prigodnim događanjima te edukacija i izrada novim tambura kao i održavanje starih te nabavku novih narodnih nošnji.

Plan za 2017. godinu je odraditi projekt koji je financiran kroz projekt Ministarstva kulture sa 6.000 kn Predviđeno je i 1.000 kn od županije i od članarina 1.500 kn, a 33.500 kn planirani je prihod od općine. Na rashodovnoj strani od troškova najveći je financiranje prijevoza za nastupe i to 15.000 kn

Sva podnesena Izvješća i plan rada jednoglasno su usvojeni.

Za predsjednicu KUD-a izabrana je dosadašnja predsjednica Marina Čiček dok je za dopredsjednicu izabrana Mateja Predrevac. Za tajnika je izabran Željko Dudović a blagajnik je Igor Čiček. (mk / Foto: R. Turkalj)


Možda će vas zanimati i ...

Back to top button