DOGAĐANJANASLOVNICA

AKUMULACIJSKO JEZERO KOD SLATINE: Koliko zamuljena Javorica može grad štititi od poplave?

Ovogodišnja suša pokazala je koliko je smanjen kapacitet jezera


Dugotrajno sušno razdoblje prvi je put od izgradnje akumulacijskog jezera Javorice otkrilo pravo stanje tog objekta Hrvatskih voda. Jezero je, naime, napravljeno kako bi štitilo grad Slatinu od bujičnih poplava s papučkih obronaka, kojih doista od početka njegove izgradnje 2005. godine nije bilo.

Možda je takvo povoljno stanje donekle uspavalo nositelje te velike investicije, pa jezero od prvog puštanja vode u korito nije očišćeno. Voda je godinama nanosila talog s okolnih obronaka pa je jezero postajalo sve pliće. Ovogodišnja suša pokazala je koliko je smanjen njegov kapacitet i postalo je upitno koliko bi vode jezero moglo primiti u slučaju obilnijih kiša i koliko bi tada bilo dobra zaštita grada od poplava. Osim što je osnovna namjena akumulacijskog jezera upravo zaštita grada od poplava, cijeli je kompleks trebao postati gradski turističko-rekreacijski centar i izletište koje će privući posjetitelje iz bliže i dalje okolice. To se dosad nije ostvarilo, djelomično zbog nedostatka novca, a djelomično zbog nedostatka ideja i različitih pogleda na moguću funkciju toga područja.

Premda Javorica nikad nije izgledala tako zapušteno kao ovih dana, u tijeku su dosad najznačajnije aktivnosti na revitalizaciji cijeloga lokaliteta. U svrhu uređenja toga prostora, u 2020. godini Grad je pribavio lokacijsku dozvolu za zahvat u prostoru sportsko-rekreacijske namjene – uređenje Turističko-rekreacijskog kompleksa (TRK) Jezero Javorica. Prema riječima gradonačelnika Denisa Ostrošića, trenutačno tvrtka Modelarch iz Slatine priprema glavni projekt za pješačko-biciklističke staze i druge javne površine, rasvjetu i opremu kompleksa Jezero Javorica radi ishođenja građevinske dozvole.

Riječ je o prvoj etapi izgradnje velikog kompleksa, koji obuhvaća 3125 metara pješačko-biciklističkih staza, parkirališta za 76 osobnih automobila, sunčališta s tuševima i šetnicom, dječja igrališta, sportska igrališta s tribinama, javnu rasvjetu, javne zelene površine i drugu prateću infrastrukturu. U pripremi je i projektiranje mosta preko jezera, u čijem je južnom dijelu planirano premošćivanje pješačko-biciklističkim mostom duljine 180 metara. Taj most spaja se s pješačko-biciklističkim stazama koje tvore prsten oko jezera.

Cijeli TRK Javorica prostire se na površini od 15 hektara užeg pojasa zemljišta oko akumulacijskog jezera, u kome se planira zona za aromaterapeutski park, zona javnog zelenila s igralištima, sportska i rekreacijska zona sa skateparkom i vježbalištima te atraktivni 1150 metara dugi zip-line.

Kako bi se sve to ostvarilo, ali i kako bi Javorica prije svega štitila grad od poplava, gradonačelnik Ostrošić u kontaktima s odgovornim osobama u Hrvatskim vodama dogovara izmuljivanje i redovito održavanje akumulacije. Da bi Hrvatske vode mogle izvršavati svoje obveze, uvjet je da građani i drugi obveznici redovito plaćaju sve vrste vodnih naknada (vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda), jer iz tih sredstava financira se održavanje vodnih sustava.
(Petar Žarković, Glas Slavonije)

IZMULJENJE NIJE U PLANU ZA 2022.

Voditelj ispostave Hrvatskih voda za slijev Karašica-Vučica Donji Miholjac Darko Samardžić kaže da nije planirano izmuljenje Javorice, premda to nije učinjeno od njegove izgradnje, ali realizacija gradskog projekta uređenja TRK-a Javorica i izgradnja spomenutog mosta bit će prilika za to.

– Mi pratimo taj projekt i ovisit će dosta o tome kako će ga Grad realizirati. Pa ako se to bude radilo, bit će to prilika da Hrvatske vode istovremeno obave i izmuljenje jezera. Dosad nismo imali u planu izmuljenje, a slažemo se da je već vrijeme da se razmisli o tome. Vidjeli smo i mi da se jezero zamuljuje, koliko se može vidjeti s obala, ali nismo radili nikakvu analizu pa ga za nagodinu još nismo planirali – rekao nam je voditelj Samardžić.

Grad Slatina u nepovoljnim vremenskim uvjetima trpi bujične poplave i u istočnom dijelu, pa je u tijeku izrada glavnog projekta za retenciju Stublovac i izdavanje građevinskih dozvola za uređenje vodotoka Potočani i Stublovac.

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button