NAJAVE DOGAĐANJANASLOVNICASERVISNE INFORMACIJE

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u ponedjeljak, 7. studenog

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Tomo Tomić sazvao je 6. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u ponedjeljak, 7. studenog 2022. godine s početkom u 17 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, u Ulici braće Radić 4.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 1. veljače 2022. godine te Izvoda iz zapisnika sa sjednice Gradskog vijeća održane 17. listopada 2022. godine; 
 2. Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 15. prosinca 2021. godine do 7. studenog 2022. godine,
 1. Aktualni sat,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Slatine,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Slatine, 
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odori, službenoj oznaci i iskaznici komunalnih redara,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sprečavanju odbacivanja otpada na području Grada Slatine,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o darovanju nekretnine Virovitičko-podravskoj županiji za izgradnju sportske dvorane Osnovne škole Josipa Kozarca u Slatini, 
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kućanica-Medinci na k.č.br. 1662/1 u k.o. Medinci, 
 1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2021. godinu, 
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine iz 2021. godine u 2022. godini,
 1. Razmatranje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2022. godinu, 
 1. Razmatranje Izvješća o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2021. godini,
 1. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2021. godini, 
 1. Razmatranje Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2021. godini, 
 1. Razmatranje Izvješće o izvršenju Programa korištenja naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2021. godini, 
 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o davanju prethodne suglasnosti Upravnom vijeću Pučkog otvorenog učilišta Slatina za izbor ravnateljice,
 1. Pitanja i prijedlozi.

 

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button