NAJAVE DOGAĐANJANASLOVNICA

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine zakazana za danas odgađa se za srijedu, 22. prosinca

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine koju je predsjednik istoga Damir Jakšić sazvao za danas, 15. prosinca, odgađa se za srijedu, 22. prosinca 2021. godine, te će se ista održati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, u Ulici braće Radić 4, s početkom u 17 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 12. listopada 2021. godine
 2. Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju 8. lipnja do 15. prosinca 2021. godine,
 3. Aktualni sat,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Slatina,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za razdoblje 2022. – 2024. godina,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2022. godinu,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja nekretninama Grada Slatine za 2022. godinu,
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana djelovanja Grada Slatine u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,
 9. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu,
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2022. – 2024. godina,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Slatine
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2022. godini,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2022. godini,
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2022. godini,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2022. godinu:
  a) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
  b) Program javnih potreba u području demografije, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite,
  c) Program javnih potreba u djelatnostima kulture,
  d) Program javnih potreba u športu,
  e) Program javnih potreba u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i ostalim društvenim djelatnostima,
 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Slatine za 2022. godinu i Projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu,
 19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slatine za 2022. godinu,
 20. Pitanja i prijedlozi.

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button