NAJAVE DOGAĐANJANASLOVNICA

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u utorak, 12. listopada

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Damir Jakšić sazvao je 3. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u utorak, 12. listopada 2021. godine s početkom u 15,00 sati u kino – dvorani Pučkog otvorenog učilišta Slatina.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 30. kolovoza 2021. godine te Izvoda iz zapisnika s izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 21. rujna 2021. godine
 2. Aktualni sat,
 3. Razmatranje Informacije o radu i poslovanju Društva „Komrad“ d.o.o. Slatina za 2020. godinu,
 4. Razmatranje Izvješća o poslovanju Društva „SLATINA KOM“ d.o.o. za 2020. godinu,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Slatine,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za rad članova upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Grada Slatine i mjerilima za utvrđivanje plaće ravnatelja ustanova,
 7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2020. godini,
 8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2020. godini,
 9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2020. godini,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada slatine,
 11. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2020. godinu,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Slatine iz 2020. godine u 2021. godini,
 13. Razmatranje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2021. godinu,
 14. Pitanja i prijedlozi.

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button