NAJAVE DOGAĐANJANASLOVNICA

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine zakazana za petak, 2. veljače

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Tomo Tomić sazvao je 15. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u petak, 2. veljače 2024. godine s početkom u 16 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, u Ulici braće Radić 4.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 22. prosinca 2023. godine,
 2. Aktualni sat,
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Slatine,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Slatine,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Slatine,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 2075/1, 2075/2, 2076/1 i 2076/2 u k.o. Sladojevci,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o namjeni poslovnih prostora u zgradi Starog kotara u Slatini koji su u vlasništvu Grada Slatine,
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o namjeni građevinskih parcela u Ul. Franje Kuhača u Slatini koje su u vlasništvu Grada Slatine,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o namjeni građevinske parcele na k.č.br. 4362/3 u k.o. Podravska Slatina,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti usluge ukopa pokojnika na području Općine Sopje,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti usluge ukopa pokojnika na području Općine Mikleuš,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana davanja koncesije za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2024. godinu,
 13. Razmatranje Informacije o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Slatine u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2023. godine,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Slatine za 2024. godinu,
 15. Razmatranje Izvješća o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Slatine za 2023. godinu,
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Slatine za 2024. godinu,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Zeko,
 18. Pitanja i prijedlozi.

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button