NAJAVE DOGAĐANJANASLOVNICA

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Slatine održat će se u petak 21. prosinca

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Dario Vrbaslija sazvao je 14. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u petak 21. prosinca 2018. godine s početkom u 18 sati u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Slatini, Ulica B. Radića 4.
Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Slatine održane 24. rujna 2018. godine, s izvanredne sjednice održane 10. studenog 2018. godine te s izvanredne sjednice održane 28. studenog 2018. godine,
 1. Informacija o radu Gradonačelnika i Gradske uprave u razdoblju od 28. kolovoza do 21. prosinca 2018. godine,
 2. Aktualni sat,
 3. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Slatine,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Slatine
 5. Razmatranje Programa rada Savjeta mladih Grada Slatine za 2019. godinu,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Glazbena škola Milka Kelemena,
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi na području Grada Slatine,
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje komunalne naknade na području Grada Slatine,
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupnji nekretnine,
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Zeko“,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Zavičajnog muzeja Slatina,
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za razdoblje 2019. – 2021. godina,
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Slatine za 2019. godinu,
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2018. godini,
 15. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2018. godini,
 16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2018. godini,
 17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2018. godinu
 18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2018. godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu,
 19. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2019. godini,
 20. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slatine u 2019. godini,
 21. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Slatine u 2019. godini,
 22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slatine u 2019. godini,
 23. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Slatine za 2019. godinu:
  a)
  Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
  b) Program javnih potreba u području demografije, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite,
  c) Program javnih potreba u djelatnostima kulture,
  d) Program javnih potreba u športu,
  e) Program javnih potreba u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i ostalim društvenim djelatnostima,
 24. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Slatine za 2019. godinu i Projekcija
  Proračuna za 2020. i 2021. godinu,26.
 25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slatine za 2019. godinu,
 26. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti,
 27. Donošenje Rješenja o izmjeni rješenja o izboru dva člana Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Slatine,
 28. Pitanja i prijedlozi.

 

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button