NASLOVNICAOPĆINE

Usvojen Proračun Općine Čađavica za 2019. u iznosu od 8.270.000,00 milijuna kuna

U petak 30. studenog 2018. godine održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Čađavica na kojoj su sudjelovali svi vijećnici.

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu: Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Čađavica, Aktualni sat, Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Čađavica za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čađavica za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Čađavica za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Čađavica u 2019. godini, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zamjeni zemljišta, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Čađavica, Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka Općinskog vijeća Općine Čađavica za 2019., Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade, Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka povodom zahtjeva EKO-FLOR plus d.o.o., Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o određivanju lokacije za reciklažno dvorište za preuzimanje građevnog otpada na području Općine Čađavica, Razno.

Najbitnija točka o kojoj se na sjednici raspravljalo bila je donošenje Proračuna Općine Čađavica za 2019. godinu koji je donesen većinom glasova, naime 8 od 10 nazočnih vijećnika je podržalo proračun u visini od 8.270.000 kuna.

Načelnik Općine Čađavica Mirko Rončević obrazložio je proračun, te naveo da se proračunom za 2019. planiraju brojni projekti, i to izgradnja vrtića u Čađavici, izgradnja ceste u Poslovnoj zoni u Čađavici, energetska obnova mjesnog doma u Noskovcima, izgradnja ceste do groblja u Vraneševcima, izgradnja zgrade Mjesnog doma u Vraneševcima, uređenje mjesnog doma u Donjem Bazju, izgradnja mosta u Čađavici, uređenje središta naselja Čađavica, te brojni drugi projekti. U proračunu je planiran samo dio sredstva koji će biti plaćen iz proračuna Općine Čađavica, a nakon realizacije planiranih projekata iznosi će biti znatno veći te će se pristupiti izmjenama i dopunama proračuna.
U proračunu Općine za sljedeću godinu stavljen je samo dio iznosa

Općina Čađavica i tijekom sljedeće godine planira sredstva za socijalne mjere poput sufinanciranja prijevoza učenika, smještaja učenika u učeničkim domovima, studentskih potpora, kupnju školskog pribora, sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima, financiranje programa predškole, financijsku potporu i podršku udrugama s područja općine, te brojne druge mjere.
(mf/Izvor: Općina Čađavica)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button