DOGAĐANJANASLOVNICA

U Pitomači održana sjednica Kolegija načelnika i gradonačelnika VPŽ

Danas (19. ožujka) u Vijećnici Općine Pitomača, održana je sjednica Kolegija načelnika i gradonačelnika Virovitičko-podravske županije koju je sazvao virovitičko-podravski župan Igor Andrović, a na čiju je inicijativu dislocirana iz Virovitice u Općinu Pitomača povodom obljetnice 200 godina od rođenja velikog hrvatskog pjesnika Petra Preradovića.
Kako je najavio župan Andrović takva će se praksa provoditi i ubuduće.

Na današnjoj sjednici uz župana Igora Androvića nazočili su svi saborski  zastupnici s područja Virovitičko-podravske županije (Josip Đakić, Vesna Bedeković, Ana Marija Petin i Tomislav Žagar), te svi gradonačelnici i načelnici s područja županije, pa tako i gradonačelnik Grada Slatine Denis Ostrošić u pratnji privremenog pročelnika Upravnog odjela za razvoj Grada Slatine Marina Kokorića.

Tom su prigodom potpisali Zajedničku izjavu za inicijativu osnivanja Uprave šuma sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji, odnosno u Slatini.

Drvno prerađivačka industrija u Županiji prema podacima Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Virovitica za 2016. godine, ostvarila je prihod od 1.535.531.000,00 kuna što predstavlja oko 40 posto ukupnih prihoda prerađivačke industrije koja je pri tom izrazito izvozno orijentirana.
Hrvatske šume d.o.o..Zagreb kao trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske gospodari šumama i šumskim zemljištem kao prirodnim bogatstvom i dobrom od interesa za Republiku Hrvatsku. Njegova je misija osigurati održivo integralno gospodarenje državnim šumama na čitavom području Republike Hrvatske na ekološki osjetljiv, ekonomski učinkovit i socijalno odgovoran način prema društvu u cjelini i zaposlenicima poduzeća, a poduzeće čini 16 Uprava šuma čije ustrojstvo ne prati županijski ustroj.
Područje Virovitičko-podravske županije ukupne površine od 2.024 km2 izrazito je bogato šumama i šumskim zemljištem koji čine preko 32 posto njene ukupne površine odnosno oko 70 tisuća hektara šuma i šumskog zemljišta.
Područje županije podijeljeno je u organizacijskom smislu u tri uprave šuma:

– UŠ Našice, sa šumarijama Slatina, Orahovica, Voćin, Ćeralije i Čačinci,
– UŠ Bjelovar sa šumarijama Virovitica i Suhopolje,
– UŠ Koprivnica sa šumarijom u Pitomači.

Dakle, iako se na području Virovitičko-podravske županije nalazi veliko bogatstvo šuma i šumskog zemljišta, niti jedna od uprava šuma nema sjedište u Virovitičko-podravskoj županiji, iako za to postoje sve organizacijske, kadrovske, tehničke i druge pretpostavke.

Polazeći od načela da je ravnomjeran regionalni razvoj Hrvatske jedan od temeljnih prioriteta države kao i da su Županije, općine i gradovi pokretači razvoja lokalne zajednice čija se uloga treba i dalje jačati pri čemu je od bitnog značenja da prirodna i druga bogatstva na njenom području kao što su šume i šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište i drugi potencijali temelj njihova gospodarskog i svekolikog društvenog razvoja, potpisnici ove Izjave u dobroj vjeri predlažu da se dio ukupnih reformi u društvu i državi najavljenih za 2018. godinu pokrenu aktivnosti pravnog, organizacijskog i svakog drugog karaktera na prilagodbe ustroja Hrvatskih šume kao trgovačkog društva županijskom ustroju s ciljem da takve nove ustrojstvene jedinice, dotično Uprave šuma budu osnovane za područje svake od županija, pa dakle i za područje Virovitičko-podravske županije, kako bi bile pokretači gospodarstva na razini lokalne zajednice i u funkciji njihova ubrzanog razvoja.

Isto tako potpisana je inicijativa za promjenu organizacijskog ustroja HEP ODS u VPŽ prema kojoj bi Elektri Virovitica bili pripojeni dijelovi koji trenutno pripadaju drugim distribucijskim područjima.

Naime, prema navedenom, Virovitičko-podravska županija kao i svi gradovi i općine koju je čine zahtijevaju i predlažu da se pristupi promjeni institucionalnog i organizacijskog ustrojstva javnih poduzeća gdje god za to postoje pretpostavke s ciljem da njihov ustroj prati ustroj županija, što ocjenjuju kao poticaj ukupnom razvoju županija kao i svih jedinica lokalne samouprave na svom području.

Na području Virovitičko-podravske županije djelatnost opskrbe električnom energijom obavljaju organizacijski ustrojene jedinice od kojih neke koje nemaju sjedište u ovoj Županiji:

  1. Elektra Virovitica s pogonom u Slatini,
  2. Elektroslavonija za područje bivše općine Orahovica odnosno sadašnje grada Orahovice te općine Crnac, Čačinci i Zdenci,
  3. Elektra Koprivnica za područje sadašnje općine Pitomača,
  4. Elektra Križ, za dio područja Grada Virovitice odnosno naselja Jasenaš.

Potpisnici ove Izjave suglasni su da postoji velika razlika u obavljanju djelatnosti distribucije električne energije na području županije Virovitičko-podravske. Stajališta su da Elektra Virovitica prednjači u kvaliteti obavljanja djelatnosti i stoga imaju legitiman cilj da se nivo pružanja usluga distribucije na području županije ujednači, odnosno poveća kvaliteta svim građanima na području županije Virovitičko-podravske.

Isto tako smatraju da ne postoje nikakvi opravdani razlozi koji bi sprječavali da se postojeće stanje organizacijskog ustroja u djelatnosti distribucije električnom energijom ne uskladi sa županijskim ustrojem odnosno da cjelokupno područje županije u što kraćem roku ne postane jedno i jedinstveno distribucijsko područje za što postoje sve tehničke i druge pretpostavke tj. da kompletna djelatnost opskrbe električnom energijom bude organizirana iz jednog županijskog centra što bi zahtijevalo minimalne troškove prilagodbe, a korisnicima s područja županije donijelo kvalitetniju opskrbu električnom energijom.

Uz ove najvažnije dvije teme sudionici skupa razmatrali su i Prava i obveze jedinice lokalne samouprave u provedbi Zakona o zaštiti životinja, mogućnosti kreditiranja projekata odobrenih po Mjeri 7 za jedinice lokalne samouprave putem HBOR-ovih financijskih instrumenata, statusu prijava na natječaje za dodjelu sredstava iz fondova EU; te mogućnostima uvođenja širokopojasnog interneta.(mf/kt/Foto:Kristijan Toplak)


Možda će vas zanimati i ...

Back to top button