DOGAĐANJANASLOVNICA

Na Gradskom vijeću prihvaćena Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Turbina 3

Na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Slatine jedna od točaka Dnevnog reda o kojoj se raspravljalo bila je prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Turbina 3.

Zbog interesa potencijalnih investitora temeljem zakonskih odredbi iz članka 16. točka 7. Statuta Grada Slatine, članak 391. stavke 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i člaka 3. stavke 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, zatražena je procjena tržišne vrijednosti zemljišta koja je utvrđena sukladno nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjene sadržanim u Procjembenom elaboratu od 13. ožujka 2018. godine. Prijedlog početne cijene čestica kreće se u rasponu od 5 do 3 eura/m2 (za čestice preko kojih prelazi trasa plinovoda).

Odlukom o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 koju je prihvatilo Gradsko vijeće Grada Slatine za prodaju je predviđen dio građevinskih čestica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3, koje se nalaze uz projektiranu ulaznu cestu u Zoni Turbina 3, a radi se o 10 čestica ukupne površine 4 ha 31ar 78 m2. Građevinske parcele prodavat će se u svrhu gradnje i stavljanja u funkciju gospodarskih projekata nakon objave javnog poziva za prikupljanje pisanih ponuda zainteresiranih investitora.(mf)

Možda će vas zanimati i ...

Back to top button